Adopcja, rodzina zastępcza

Wszyscy, którzy rozważają możliwość adopcji dziecka lub zostania rodziną zastępczą powinni skontaktować się z najbliższym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym lub powiatowym ...

Czytaj dalej

Wolontariuszem może być osoba, która:
  • jest pełnoletnia
  • nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ...

Czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (GPDR)

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka z siedzibą w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15, tel./fax: 322753705 e-mail: sekretariat@domdzieckazabrze.pl, zwany dalej Administratorem;

2)       dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: odo@domdzieckazabrze.pl;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego kontaktu i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4)       podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. 1a oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

5)       dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi i/lub do czasu zakończenia sprawy wynikającej z przesłanego formularza kontaktowego;

6)       posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)       podanie danych jest dobrowolne;

8)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

ZałącznikWielkość
klauzula informacyjna RODO.pdf92.67 KB

Dla każdego, kto chciałby nam pomóc, podajemy nr konta : 

 

 

ING BANK ŚLĄSKI

61 1050 1230 1000 0023 5388 3826

o tytule : "darowizna dla Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15"