Adopcja, rodzina zastępcza

Wszyscy, którzy rozważają możliwość adopcji dziecka lub zostania rodziną zastępczą powinni skontaktować się z najbliższym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym lub powiatowym ...

Czytaj dalej

Wolontariuszem może być osoba, która:
  • jest pełnoletnia
  • nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ...

Czytaj dalej

Festyn w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.

Dzieci naszego Domu  Dziecka zostały zaproszone przez Kombinat Koksochemiczny na Festyn "Dzieci Dzieciom" , który odbędzie się 12 czerwca 2010 r. w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.

W galerii można zobaczyć jak wspaniała była zabawa. wszystkim się podobało. Dzieciom najbardziej :-) 

Dla każdego, kto chciałby nam pomóc, podajemy nr konta : 

 

 

ING BANK ŚLĄSKI

61 1050 1230 1000 0023 5388 3826

o tytule : "darowizna dla Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15"